Machinebouw in de landbouwmechanisatie: innovatie op maat

Machinebouw in de landbouwmechanisatie: innovatie op maat

Innovatie en technologie gaan bij firma Van den Broek Mechanisatie en Machinebouw B.V. met vestigingen in Berkenwoude en Moordrecht, hand in hand. Een landbouwmechanisatiebedrijf dat voortdurend pasklare oplossingen zoekt voor de markt en haar klanten. Zij onderhouden en repareren machines voor de land -en tuinbouw en het grondverzet maar zijn daarnaast bijzonder actief in het maken van aanpassingen voor bestaande machines of het volledig zelf ontwerpen van machines. De zelf ontworpen en gebouwde machines als de VDB Slurry Swivel en de VDB Green Eater zijn twee succesvolle voorbeelden van het doorzettingsvermogen en de innovatie waar deze onderneming dagelijks mee aan de slag gaat. Een klein kijkje in de keuken van dit bijzondere bedrijf.

Nu en dan meldt zich een relatie met een vraagstuk of is er een probleem in de markt gesignaleerd waarvoor Van den Broek een oplossing wil bedenken. Het bedrijf inventariseert de problemen en tekortkomingen van bestaande machines. Soms is er een vraag van een klant, bijvoorbeeld als deze geen machine kan vinden voor specifieke werkzaamheden in de landbouw. Vaak zijn dit loonwerkers omdat zij veelvuldig dezelfde werkzaamheden verrichten en op zoek zijn naar een slagvaardige machine.

Nieuwe machine van A tot Z zelf bouwen

Negen van de tien keer slagen ze er bij Van den Broek in een concrete oplossing aan te dragen. De wensen van de klant worden uitvoerig besproken en er wordt nagedacht over hoe deze zijn om te zetten in een concreet ontwerp. Van de tweekoppige directie is Willian van den Broek het brein achter deze ontwerpen. “Ik ben inderdaad degene die graag nadenkt, puzzelt en het denkwerk verricht. Als een klant aangeeft dat er zwakke punten bestaan in een bestaande machine, dan start bij mij het denkwerk en dan ben ik voortdurend bezig om ideeën uit te werken naar het ombouwen of ontwikkelen van een machine. Dat doe ik samen met onze kundige medewerkers. Meestal loopt de markt ergens tegenaan en wij spelen hierop in door bruikbare oplossingen aan te bieden. We ontwerpen en bouwen zo’n nieuwe machine zelf, van A tot Z, inclusief alle software die daarbij hoort,” vertelt Willian.

Efficiënter en sneller werken met zelfgebouwde machines

De ‘Slurry Swivel’ is een machine die Van den Broek zelf heeft ontworpen en gebouwd. Het is bedoeld voor sleepslang bemesting waardoor veel efficiënter kan worden gewerkt. Met deze machine verloopt het werk sneller: hij is eenvoudiger te keren op de kopakker, belast de banden minder door een betere gewichtsverdeling zodat er met een lagere bandenspanning op het land gereden wordt. De gebruiker bespaart hierdoor flink wat brandstof. Bijkomend voordeel is dat de lage bandenspanning beter is voor de bodem, omdat deze zo minder verdicht wordt en de voedingsstoffen beter in de grond opgenomen kunnen worden. Vooral loonwerkers hebben interesse in de Slurry Swivel. De eerste is in 2016 in gebruik genomen en inmiddels rijden er meer dan 30 rond in Nederland en elders in Europa. Een andere machine, die op aangeven van een klant is gebouwd, is de ‘Green Eater’. Dit is een hakselaar voor de tuinbouw, met name de glastuinbouw. De machine verhakselt en verwijdert het gewas uit de kas. De werkzaamheden verlopen vlot en effectief, zodat de nieuwe beplanting er weer snel in kan, zonder dat de flora en fauna in de kas teveel verstoord wordt.

Méér monteurs vinden niet eenvoudig

Net als in andere landbouwmechanisatiebedrijven heeft Van den Broek moeite om personeel te vinden. “Tot nu toe lukt het wel steeds om bij elke vacature een nieuwe medewerker te werven, maar het liefst zouden we méér monteurs vinden,” aldus Nathalie Nagtegaal, personeelsfunctionaris bij Van den Broek. “De vijver waarin we vissen naar personeel raakt steeds leger.”

Decanen en leerlingen informeren over vak landbouwmonteur

Sinds enige tijd zijn ze actief bezig het vak van monteur in de agrarische sector meer bekendheid te geven op scholen in de omgeving van Moordrecht. Nathalie: “We leggen contacten met decanen van middelbare scholen en het VMBO om voorlichting aan leerlingen te geven. We willen laten zien dat het beroep van monteur inhoudelijk heel interessant is, technologisch hoogstaand is en uitgevoerd wordt in een uitdagende omgeving. We merken dat we ook decanen moeten informeren omdat zij vaak geen volledig beeld aan hun leerlingen kunnen geven over dit vak.” Om jonge mensen te bereiken denkt Nathalie aan verschillende opties: “Een gastles op school door een van onze monteurs, een excursie in het bedrijf of een informatiedag; er is van alles mogelijk om te laten zien wat we te bieden hebben.” Fedecom is in veel regio’s in Nederland actief om scholen en bedrijven bij elkaar te brengen met het doel de leden meer kansen te bieden op stagiair, leerlingen en uiteindelijk monteurs, ook in de regio Moordrecht en Berkenwoude. “We hebben recentelijk nog contact gehad met Fedecom om deze kansen te bespreken. We zijn heel benieuwd wat we met hulp van de branchevereniging kunnen bereiken,” aldus Nathalie.

“Improviseren en oplossingen bieden aan klant geeft voldoening”

Volgens Nathalie is het belangrijk het beroep van monteur in de landbouwmechanisatie weer aanzien te geven, te laten zien dat er voldoende banen zijn, voor nu en voor in de toekomst, en je er goed betaald wordt. “Misschien kunnen we het in een groter perspectief uitleggen, dat het voeden van de wereldbevolking in handen is van agrariërs en dus ook van leveranciers van materiaal, zoals landbouwvoertuigen die op hun beurt weer onderhoud nodig hebben van gekwalificeerde monteurs.” Willian voegt daar nog aan toe dat het beroep van landbouwmechanisatiemonteur interessant en mooi is. “De landbouwmachines van vandaag de dag zijn high tech machines. Superinteressant toch? Je biedt pasklare oplossingen aan en door te improviseren help je de klant weer vooruit. Dat geeft voldoening en een goed gevoel!”